Cover-Den-Nevrologiske_pasient

#13 Palmomentalrefleksen

 

#14 Tannhjulsrigiditet

 

#15 Parkinsonistisk gange

 

#16 Funksjonell gangforstyrrelse