Cover-Den-Nevrologiske_pasient

#5 Standard nevrologisk undersøkelse

 

#6 Patologisk kjeverefleks

 

#7 Bells parese og Bells fenomen

 

#8 Fascikulasjoner og tungeatrofi ved ALS

 

#9 Finmotorikk og tempo etter infarkt i håndknuten

 

#10 Klonus

 

#11 Invertert plantarrefleks

 

#12 Abdominalrefleksen