Cover-Den-Nevrologiske_pasient

Her finner du nettressurser knyttet til boka Den nevrologiske pasient skrevet av Karl Bjørnar Alstadhaug.
I videoene utdypes stoffet fra boka, eller man får se eksempler på hvordan nevrologiske undersøkelser kan gjennomføres i praksis.


Bruk kapittelfanene over for å få tilgang til videoene.

Kapittel 1
Video 1: Fri vilje?
Video 2: Et gjesp fra fortiden

Kapittel 2
Video 3: Oroalimentære automatismer
Video 4: Apraksi
Video 4a: Hemifacial spasme

Kapittel 3
Video 5: Standard nevrologisk undersøkelse
Video 6: Patologisk kjeverefleks
Video 7: Bells parese og Bells fenomen
Video 8: Fascikulasjoner og tungeatrofi ved ALS
Video 9: Finmotorikk og tempo etter infarkt i håndknuten
Video 10: Klonus
Video 11: Invertert plantarrefleks
Video 12: Abdominalrefleksen

Kapittel 4
Video 13: Palmomentalrefleksen
Video 14: Tannhjulsrigiditet
Video 15: Parkinsonistisk gange
Video 16: Funksjonell gangforstyrrelse